Vyprodejte se

Získejte více klientů než zvládnete, i když marketing a prodej nejsou zrovna vaše parketa

Chcete více klientů?

Chcete pracovat s lidmi, kteří vás nabíjí?

Chcete získat více času?

 

Pomáháme malým podnikatelům a volnonožcům získat více klientů než zvládnou, i když se neradi věnují marketingu a prodeji.

Jedinečným uceleným systémem Book Yourself Solid®  vás provede Lenka Kotousová, první Book Yourself Solid Professional v České Republice and certifikovaná koučka EMCC.

Kombinuji dlouholetou zkušenost z prostředí IT společnosti. Prošla jsem oblastí řízení lidských zdrojů, řízením operativy a prodejem. Své zkušenosti kombinuji s koučovacími metodami a metodikou Vyprodejte se.

Jsem ceritikovaná koučka EMCC na úrovni Practitioner, členka EMCC, Book Yourself Solid Professional Coach a členka Advisory Boardu Book Yourself Solid Worldwide.

Podnikáte ve službách? Vlastníte malou firmu, nebo jste volnonožec? Jste tady správně.

My vám pomůžeme: 

 • získat více klientů,

 • dostat lépe zaplaceno,

 • budet pracovat pouze s klienty, kteří vám dodávají energii, 

 • znovu se zamilovat do vašeho podnikání. 

Nevěříte? Tak věřte.  Skutečně to funguje. Tento jedinečný lety ověřený systém, už pomohl vyprodat se tisícům majitelů firem.

To vše bude fungovat pod jednou velmi důležitou podmínkou. A to pokud jste připraveni pracovat s tímto jedinečným systémem, plně ho začlenit do svého podnikání. Budete ho muset následovat a udělat závazek vůči sobě, že na svém podnikání budete intenzivně pracovat. Odměnou vám bude více klientů a více času a tím i více energie.  

Jak systém Vyprodejte se funguje?

Vyprodejte se je založeno na originálním systému pro budování podnikání, který vytvořil Michael Port v roce 2003 pod značkou Book Yourself Solid®.

Od prvního vydání jeho New York Times bestselleru se vyprodalo více než 500 000 chytrých majitelů malých firem, jako jste vy.

93 % majitelů malých firem, kteří tento systém používají, zaznamenalo během prvního roku 40% nárůst svých příjmů.

Osvědčený systém Book Yourself Solid® podrobně popisuje strategie generování příjmů, které potřebujete k rychlému vytvoření a rozvoji ziskového a udržitelného podnikání ve službách.

 

Vyprodejte se, má 2 základní filozofická pravidla a 1 parktický princip

2 filozofické zásady:

 • Jsou lidé, se kterými máte spolupracovat a jiní, se kterými prostě ne. Je důležité přitahovat takové lidi, se kterými  pracovat máte, a odpuzovat ty, se kterými pracovat nemáte. Díky tomu budete vždy komunikovat pouze s klienty, kteří vás nabíjejí energií a inspirují k tomu, abyste odváděli svou nejlepší práci.
 • Vyprodejte se je příběh lásky převlečený za obchodní systém. Je to příběh lásky mezi vámi a inspirujícími klienty, se kterými máte pracovat. Je to příběh lásky mezi vámi a marketingem (i když marketing momentálně NENÁVIDÍTE!) – Je to příběh lásky mezi vámi a vaším podnikáním založený na tom, PROČ děláte to, co děláte.

1 praktická zásada: 

 • Marketing vám klienty NEZÍSKÁ. Marketing pouze vytváří povědomí o tom, kdo jste a co můžete světu nabídnout. Klienty vám získá to, co děláte – od chvíle, kdy se lidé o vaší nabídce dozvědí, až do okamžiku, kdy si ji koupí.
 • Marketing dělat musíme; je nezbytné soustavně vytvářet povědomí o tom, co nabízíte. Marketing však spočívá jednoduše v tom, že jste relevantní – pokud jste pro lidi relevantní, budou vám věnovat pozornost.

  Stručně řečeno, kniha Book Yourself Solid je komplexní systém, který vás naučí strategie, jak o sobě vytvořit povědomí a co dělat od tohoto okamžiku až do chvíle, kdy si vaši ideální klienti koupí to, co nabízíte – to je to, co vám zajistí  zakázky.

Jak tento jedinečný SYSTÉM funguje?

Ano, Marketing vytváří povědomí o vaší nabídce, ALE: 

Potenciální klienti si vás prohlédnou a zeptají se: “Může mi tento člověk pomoci získat to, co chci?” – Pokud je odpověď ano…

Prověří si vaši neotřesitelné základy podnikání. Pokud se cítí bezpečně, půjdou dál….

Dají vám příležitost získat jejich důvěru a vy můžete začít dávat prodejní nabídky, které jsou úměrné výši důvěry, kterou jste získali. 

A pokud budete vědět, jak své nabídky správně nacenit a jak vést jednoduché prodejní rozhovory, začnou na vás zákazníci stát frotnu a vy budet vyprodaní. 

A tento proces se opakuje, znovu a znovu… proto je Vyprodejte se systematický přístup k získávání více klientů.

Získejte jedinečný kontrolní seznam

Získejte kontrolní seznam, zjistěte, co už ve své firmě máte.

Co nabízíme

Mastermind

 • půlroční program
 • skupina stejně naladěných podnikatelů
 • společně online setkání každých 14 dní s podporou koučů Vyprodejte se
 • každotýdenní emaily 

Během 6 měsíců:

budeme se setkávat každý druhý čtvrtek na zoomu po dobu 90 minut a vy budete mít možnost probrat své výhry týdne a také udělat závazek do dalších týdnů a současně se můžete zeptat na otázky

 

KURZ Více klientů

12-týdenní online program:

 • Naučte se, jak prodávat profesionální služby. 
 • Vytvoříte si marketingové základy, abyste získali více klientů. 
 • Vybudujete si důvěru a buďte pro své zákazníky důvěryhodní.
 • Naučte se nejdůležitější marketingové tipy, taktiky, strategie a techniky, které fungují.
 • Získejte jistotu při používání chytrých marketingových metod v souladu s vašimi základními hodnotami.
 • Vytvořte si změnu ve svém myšlení a ciťte se při marketingu a prodeji svých výrobků nebo služeb uvolněně. 

Individuální koučink

 • osobní konzultace a práce se systémem Vyprodejte se ve zcela individualizované formě
 • rozsah naši spolupráce plně závisí na vaši kapacitě

Online program VÍCE KLIENTU

12 týdenní program

Zaprvé

Neotřesitelné základy podnikání

Budete mít vytvořeny zásady červeného sametového lana a vyberete si ideálního klienta, který vám dodá energii a inspiruje vás k nejlepší práci.

 • navíc vaši stávající klienti budou o vaší skvělé práci mluvit před potenciálními klienty a
 • budete milovat téměř každou minutu práce, kterou děláte.

Pochopíte, proč lidé kupují to, co prodáváte, a poznáte to:

 • Váš cílový trh 
 • “Naléhavé potřeby” a “Přesvědčivá přání” vašeho cílového trhu 
 • “Největší výsledek číslo jedna”, který poskytujete 
  “Hluboce zakořeněné výhody”, které vaši klienti při spolupráci s vámi zažijí

Vytvoříte si osobní značku

 • Vaše prohlášení “Kdo a co dělá” (komu pomáháte a co mu pomáháte dělat?
 • Vaše prohlášení “Proč to děláte” (proč děláte to, co děláte?). 
 • Slogan, který říká něco o tom, kdo jste

Naučíte se, jak mluvit o tom, co děláte,

 • aniž by to znělo zmateně, nevýrazně, nudně nebo nepodstatně. 
 • Bez použití frází nebo scénáře, který zní roboticky. 
 • Naučíte se jak vést smysluplné rozhovory přirozeným a opravdovým způsobem.

Zadruhé

BUDOVÁNÍ DŮVĚRY A DŮVĚRY-HODNOSTI

Upevníte si pozici autority v  a stanete se oblíbeným odborníkem ve svém oboru tím, že:

 • Zvyšování profesionality pomocí standardních nástrojů pro budování důvěryhodnosti 
 • Definování šesti standardů služeb 
 • se stanete “sympatickým” (přátelským, skutečným, empatickým a relevantním)

Vytvoříte proces budování důvěry tím, že vytvoříte prodejní cyklus, který vám umožní předkládat nabídky úměrné míře důvěry, kterou jste si získali: 

 • Šest klíčů k vytvoření spojení (kdo, co, kde, kdy, proč a jak)
 • Vaše “AHSTIPTO” (Vždy-něco-mám-na-pozvání-lidem-na-nabídku)
 • Nabídky bez bariér, s nízkou bariérou, se střední bariérou a s vysokou bariérou vstupu

Vybudujte si své publikum pomocí strategie “Zůstat v kontaktu” a zůstaňte s ním ve spojení poskytováním relevantního, zajímavého, aktuálního a hodnotného obsahu podle pravidla 80/20.

Seznámíte se silnou informační strategií, která vám umožní navázat další kontakt s publikem a vybudovat si důvěru tím, že:

 • Definujete produkt nebo programu 
 • Vývoj produktu nebo programu (potvrzení role, rámce, názvu, obsahu a zahájení tvorby obsahu) 
 • Uvedení produktu nebo programu na trh pomocí jednoduché sekvence uvedení produktu na trh ve 3 krocích

Zatřetí

PERFEKTNÍ CENY & JEDNO-DUCHÝ PRODEJ

Budete si jistí, že cena je perfektní a správná:  

 • Stanovení hodnoty nabízených výhod
 • Výběr vhodného cenového modelu na základě cílů vašeho podnikání  
 • Přemýšlení o slevách a speciálních nabídkách, které klientům poskytnou další pobídky 
  Vědět, kdy zvýšit ceny

Super jednoduchý prodej

Zjednodušte prodejní proces, aniž byste byli jakkoliv slizští:

 • zbavit se všech omezujících přesvědčení a mluvit s potenciálními klienty o svých produktech a službách s důvěrou. 
 • Řídit se paradigmatem prodeje Book Yourself Solid®: 
  Budujte vztahy založené na důvěře 
 • Vedení prodejních rozhovorů ve správný čas – všechny prodejní nabídky musí být úměrné míře důvěry, kterou jste si získali
 • Používejte “vzorec pro prodejní rozhovory sestávající ze 4 částí”: 
  “Na čem pracujete?”: Odhalte potřebu. 
  Identifikujte úspěch, tj. “Jak poznáte, že jste ho dosáhli?”. 
   Zeptejte se, zda chtějí pomoc, tj. “Chtěli byste, aby vám s tím někdo pomohl?”, a pokud ano, pak “Chtěli byste, abych to byl já?”. 
 • Nastíníte, proč je pro vás ideálním klientem, a domluvte si čas schůzky, tj. “Jste pro mě ideální klient, protože…” a “Naplánujeme si čas, kdy začneme?”.
 • Nezapomeňte, že rezervace obchodu závisí na tom, zda máte správnou míru důvěry a zda konverzace proběhla ve správný čas, proto nezapomeňte zůstat ve spojení pomocí strategie Keep-in-Touch (Udržujte kontakt). 

Začtvrté

STRATEGIE SEBE-PROPAGACE

Nakonec se seznámíte s hlavními 6 základními strategiemi sebepropagace.

Strategie vytváření sítí – Networking

 • Rozvíjejte hlubší vztahy s lidmi, které již znáte.
 • Vytvoření a realizace strategie “Síť 90”
 • Sdílejte své osobní vlastnosti – KOHO znáte, CO znáte a JAK to cítíte.

The Direct Outreach Strategy 

 • Develop relationships with people you don’t yet know but would like to know 
 • Build and implement your ‘List of 20’ strategy 
 • Use a valuable, individualized, legitimate and targeted approach

The Referral Strategy

 • Doing the pre-referral work before asking for a referral 
 • Seizing the day and ask for referrals 
 • Doing the post-referral work and follow up with everyone

The Speaking Strategy

 •  Identify and book appropriate speaking opportunities 
 • Prepare for speaking gigs •
 • Confidently deliver speaking content to audience

The Writing Strategy

 • Plan it: subject, topic and title 
 • Create it: write the title, intro, body and conclusion 
 • Share it: get published on your own platforms and other people’s platforms

The Web Strategy

 •  Identify who is visiting what information you want to communicate via your website 
 • Convert visitors using the principles of enticement and consumption 
 • Choose the right social media platforms to allow you to post consistently, and follow the 80/20 content rule

 

Testimonials

comming soon 🙂

Join our waiting list.

Stay in touch.


  Menu